شنبه 04 جولای 2020 - 4:19:55 صبح

بنیاد وطن الامارات رکورد بیشترین تعداد ملیت های خواندن یک سرود ملی را می کند


دبی_ 28 نوامبر 2019 ( وام )_ افرادی از 120 ملیتی که در امارات متحده عربی ساکن امارات متحده عربی هستند ، سرود ملی اماراتی را در ورزشگاه ورزشی النصر در دبی ، به عنوان بخشی از ابتکاری که توسط بنیاد واتی آل المرت سازماندهی شده است ، با شکستن رکورد جهانی گینس برای بیشترین تعداد ملیت ، آواز خواندن یک سرود ملی خواندند.

جالب ذکر اینکه سوابق نشان دهنده عشق و تعهد مردم به امارات و وفاداری و ایمان صادقانه آنها به ارزش های تحمل و برابری است که جامعه اماراتی را متمایز می کند به همین مناسبت ، ضرار بلهول مدیرکل بنیاد ، اظهار داشت: این جشن منعکس کننده تصویر واقعی جامعه امارات است ، به عنوان الگوی همزیستی مسالمت آمیز ، برابری و دلسوزی است.

وی گفت: مشارکت افراد زیادی از همه ملیت ها ثابت می کند که امارات متحده عربی الگوی منحصر به فرد و قابل توجه از همزیستی مسالمت آمیز است ، نه تنها در جهان عرب بلکه در سراسر جهان.

وی همچنین تاكید كرد كه آواز سرود ملی توسط این افراد زیادی از ملیتهای مختلف نمایانگر نجیب ترین احساسات انسانی است ، زیرا آنها عشق خود را به امارات به شیوه‌ای متمدنانه ترجمه كردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302806869

WAM/Persian