دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 11:09:12 صبح

برنامه مسکن شیخ زاید از سال 1999 از 67000 شهروند در 17.5 میلیارد درهم حمایت میکند


دبی_ 2 دسامبر 2019 ( وام )_ دکتر عبد الله بن بلحیف النعیمی وزیر توسعه زیربنایی و رئیس برنامه مسکن شیخ زاید فاش کرد که برنامه از سال 1999 از 67000 شهروند در 17.5 میلیارد درهم حمایت میکند که شامل وام ها نیز می شود. و برای کمک به ساخت خانه های جدید و نگهداری خانه های موجود کمک هزینه می کند.

به مناسبت چهارمین وهشت روز ملی امارات ، دکتر النعیمی اظهار داشت که هدف اصلی این برنامه برآورده کردن نیازهای مسکن شهروندان امارات است که بنابراین مدت انتظار خود را از هشت سال به چند ماه کاهش داد و خاطرنشان کرد که نسبت شهروندان دریافت کمک مسکن بیش از 90 درصد برنامه های کاربردی است که در زمان ایجاد این برنامه کمتر از 30 درصد بود دکتر النعیمی همچنین با بیان اینکه این برنامه برای اطمینان از پایداری مسکن و خوشبختی آنها ، 1.051 تصمیم مسکن مسکن را به شهروندان سالخورده و مردم عزم با هزینه تقریبی 500 میلیون درهم صادر کرده است ، افزود که این برنامه از سال گذشته تاکنون تعداد پروژه های تکمیل و تحویل مسکن انفرادی را تأمین کرده است با تاکید اینکه آغاز برنامه این برنامه در کل 35000 خانه است در حالی که خانه هایی که از طریق محله های مسکونی به شهروندان امارات تحویل داده می شود ، 1،490 بود به عنوان بخشی از ساخت پنج محله که به ارزش 1.5 میلیارد درهم رسید.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این برنامه در حال اجرای بسته ای از پروژه های مسکن در سراسر کشور در سال 2019 است که شامل مسکن فردی به تعداد بیش از 11000 واحد و 2 هزار و 936 خانه دیگر به عنوان بخشی از چهار محله مسکونی در دست ساخت است که به ترتیب در سال های 2020 و 2021 تحویل می شود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302807797

WAM/Persian