دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 10:30:44 بعد از ظهر

حاکم راس الخیمه نشست شورای اجرا ریاست می کند


راس الخیمه_ 8 دسامبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ سعود بن صقر القاسمی عضور شورا عالی و حاکم راس الخیمه امروز نشست شورا اجرایی در کاخ خود در شهر صقر بن محمد در حضور جنابعالی شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی ولیعهد راس الخیمه ریاست کردند.

شیخ سعود در ابتدای این جلسه بر لزوم ادامه روند توسعه امارات و حفظ مزایای آن برای دستیابی به توسعه پایدار ، و برای رفاه شهروندان خود و همچنین ایجاد آینده بهتر برای نسل های در یک چارچوب یکپارچه ، از طریق تلاش های دولت فدرال تاکید کردند.

وی خاطر نشان کرد که این تلاش ها با هدف دستیابی به بهترین بازده از منابع موجود صورت می گیرد و مبتنی بر ارزیابی عینی و شفاف از چالش های آینده و قابلیت های استراتژیک و همچنین رهبری آینده نگر و رقابتی است.

وی همچنین در ادامه گفت که ستون اصلی تعالی دولت ، مدیریت کارآمد سرمایه انسانی ، جذب نیروی انسانی متخصص اماراتی و آماده سازی و توسعه نسل های رهبر دوم و سوم از طریق برنامه هایی است که با بهترین شیوه های جهانی مطابقت دارد.

شیخ سعود همچنین خاطرنشان کرد که دولتی که مطابق یک استراتژی برنامه ریزی شده و سازمان منطقی عمل می کند می تواند با همه چالش های احتمالی مقابله کند ضمن اینکه اهمیت دستیابی به سعادت و ثبات اجتماعی را از طریق تأمین نیازهای مسکن خانواده ها و اطمینان از رونق آنها نشان می دهد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302808910

WAM/Persian