دوشنبه 28 سپتامبر 2020 - 11:52:28 بعد از ظهر

شارجه حاکم نشست شورای برنامه ریزی شهری ریاست می کند

  • سلطان القاسمي يعتمد 4765 قطعة أرض سكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة لتوفير الدعم السكني
  • سلطان القاسمي يعتمد 4765 قطعة أرض سكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة لتوفير الدعم السكني

شارجه_ 8 دسامبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورا عالی؛ حاکم شارجه میل امارت به جوابگیری بر نیاز ها شهروندان و تضمین زندگی عادلانه برایشان و خانودشان هم تاکید کردند.

در حالی که رئیس جلسه شورای شهرسازی شارجه بود که صبح یکشنبه در مرکز دکتر سلطان القاسمی - الدره برگزار شد ، شیخ سلطان 4،765 قطعه مسکونی در شارجه را تصویب کرد که در شهرها و مناطق مختلف امارت توزیع شده است.

شیخ سلطان القاسمی همچنین به کلیه طرف های ذیربط در شورای برنامه ریزی شهری دستور داد تا به طور مشترک در یک تیم کار کنند و کلیه امکانات ، خدمات و زیرساخت های با کیفیت را فراهم کنند و جلسات هفتگی را برای پیگیری پروژه ها برگزار کنند.

حاکم شارجه همچنین به اداره برنامه ریزی و نقشه برداری شارجه هدایت کرد تا سریعاً کلیه نقشه ها و کارهای مهندسی مورد نیاز را به سرعت تکمیل کند و آنها را به مقامات تحویل دهد دکتر شیخ سلطان به سازمان حمل و نقل جادهای شارجه دستور داد تا برای تسهیل در کار شرکت ها و آژانس ها در اجرای پروژه های مسکن و خدماتی ، به سازمان راه و ترابری شارجه پیاده سازی شود و مطابق با بهترین استانداردها تکمیل شود وی در بر لزوم بررسی کلیه خدمات مرتبط با مناطق مسکونی از قبیل مساجد ، باغها ، ساختمانهای سرمایه گذاری و سایر خدماتی که برای ساکنان ضروری است؛ تاکید کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302808879

WAM/Persian