دوشنبه 28 سپتامبر 2020 - 11:32:45 بعد از ظهر

قرقاش رئیس هیئت امارات متحده عربی در نشست وزیران اجلاس شورای همکاری خلیج عربی است


ریاض_ 10 دسامبر 2019 ( وام )_ دکتر انور بن محمد قرقاش وزیر دولت در امور خارجی هیئت امارات متحده عربی برای مشارکت در نشست وزیران چهلمین اجلاس شورای همکاری خلیج عربی است.

دکتر قرقاش ضمن سخنرانی در این جلسه ابراز امیدواری در شورای همکاری خلیج در تلاش برای توسعه فراگیر به منظور تحقق ثبات ، پیشرفت ، رفاه و خوشبختی مردم منطقه ضمن تقویت روابط مبتنی بر "دین تسامح ما ، کنوانسیون های بین المللی و اساسنامه شورای همکاری خلیج عربی ، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها به منظور خدمت به منافع همه ذینفعان کردند وی گفت که رهبران شورای همکاری خلیج دامنه وسیعی از موضوعات مربوط به توسعه شورای همکاری خلیج عربی را بررسی می کنند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302809275

WAM/Persian