دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 4:05:53 صبح

ابوظبی میزبانی مجمع قطب سوم هیمالایا در سال 2021 خواهد بود

  • أبوظبي تستضيف منتدى "القطب الثالث الهيمالايا" 2021 للعمل من أجل المناخ
  • أبوظبي تستضيف منتدى "القطب الثالث الهيمالايا" 2021 للعمل من أجل المناخ

ابوظبی_ 14 ژانویه 2020 ( وام )_ دکتر تانی بن احمد الزیودی و آلفور رانیال گریمسون رئیس پیشین ایسلند امروز نامه ای را برای میزبانی هیمالایا_ مجمع قطب سوم در ابو ظبی در ژانویه 2021 امضا کردند.

دکتر الزیودی همچنین در هفتمین میزگرد وزرای گروه سبز که مجمع وزرا و نمایندگان ارشد گروه سبز را تشکیل می داد ، شرکت کرد که این گروه دارای شش کشور عضو برای انتقال به یک اقتصاد سبز و استفاده از تجدیدپذیر مانند اسلوونی - عضو موسس ، سنگاپور ، ایسلند ، کاستاریکا ، امارات متحده عربی و کابو است.

وزیر امارات متحده عربی گفت "همچنان که جهان شاهد وقایع شدید هوایی است که در میزان ویرانی آنها به کلیه موجودات زنده بدتر می شود ، اهمیت گروه های تحت هدایت دولت مانند گروه سبز - با عضویت متنوع و معتبر خود است.

وی در ادامه افزود " در میان شش کشور ما ، هر یک از اعضای گروه سبز تجربه بی نظیر خود را در زمینه برخورد با چالش های خاص زیست محیطی به جدول آورده است"

وی درباره پاسخ به سؤالی از کمکهای روزآمد ملی امارات متحده عربی گفت "امارات متحده عربی قصد دارد تا سال 2050 به هدف 50٪ انرژی پاک در کل انرژی خود برسد ، که از منابع انرژی تجدید پذیر و هسته ای حاصل شود.

وی در پایان تاکید کرد که شرکت ملی نفت ابوظبی قصد دارد تعهد خود را نسبت به مباشرت محیط زیست تقویت کند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302816108

WAM/Persian