دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 2:43:26 صبح

محمد بن زاید از نخست  وزیر ژاپن را استقبال می کند

 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
 • إعادة /محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان
ویدئو عکس

د ابوظبی_ 13 ژانویه 2020 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن را امروز در قصر الوطن استقبال کرد.

این استقبال در حضور جنابعالی شیخ سیف بن زاید آۀ نهیان؛ جنابعالی شیخ منصور بن زاید آل نهیان؛ جنابعالی شیخ حمد بن زاید آل نهیان؛ جنابعالی شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان؛ جنابعالی شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان؛ جنابعالی شیخ ذیاب بن محمد بن زاید آل نهیان و تعداد از مقامات عالیرتبه ژاپنی بود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302815916

WAM/Persian