ادنوک لجستیک آزمایش سوخت برای کاهش مصرف سوخت


ابوظبی، 5 فوریه 2020 (وام - کاپیتان عبدالکریم المصعبی ، مدیر اجرایی شرکت گفت که ادنوک سرویس و لوجستیک سوخت را به عنوان سوخت پناه گیری کشتی ها آزمایش می کند.

المصعبی اظهار داشت که ادنوک تا ماه نوامبر سال 2019 مقررات را در کل ناوگان خود اعمال کرده است که بالغ بر 28 کشتی است و این شرکت هم اکنون گزینه های دیگری مانند LNG ، LPG و سوخت های زیستی مخلوط را برای حمل کشتی های خود برای کاهش مصرف سوخت بررسی می کند.

المصعبی در مصاحبه ای به نشنال گفت: "ما در حال مطالعه با یکی از شرکت های تابعه ما در مورد استفاده از سوخت های زیستی و چگونگی کاهش مصرف سوخت هستیم."

محاکمه سوختهای زیستی در حالی صورت می گیرد که سازمان بین المللی دریانوردی از 1 ژانویه به کلیه کشتی ها موظف است انتشار گازهای اکسید گوگرد را از همه کشتی ها کاهش دهد ، از این میزان انتشار گازهای مجاز گوگرد به 0.5 درصد از روغن سوخت کاهش یافته است ، از 3.5 درصد که قبلاً استفاده شده است.

این حرکت بخشی از اهداف بلندپروازانه شرکت در زمینه حفاظت از آب و هوا را تشکیل می دهد.

حسین علی-وام http://www.wam.ae/en/details/1395302821569

WAM/Persian