عبدالله بن زاید از نمایندگان سه اتحادیه اروپا را استقبال می کند


ابوظبی_ 12 فوریه 2020 ( وام )_ جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی از سه نمایندگان اتحاد اروپا از فرانسه؛ المانیا و بریتانیا را برای ارزیابی جدیدترین تحولات بین المللی و جهانی برای تقویت امنیت منطقه ای استقبال کرد.

این نشست در چارچوب رایزنی های منظم بین امارات و سه گانه اتحادیه اروپا صورت گرفت؛ شیخ عبدالله بن زاید ضمن استقبال از نمایندگان فرانسه ، آلمان و انگلیس ، حمایت امارات را از تلاش های بین المللی با هدف ایجاد مبانی صلح ، امنیت و ثبات در منطقه و جهان به طور کلی تأیید کرد.

همچنان سه نماینده اتحادیه اروپا از نقش فعال امارات در تشدید تنش در منطقه و تحکیم ثبات و امنیت منطقه ای قدردانی کردند، آنها موضع برجسته امارات متحده عربی را به عنوان یک بازیگر فعال در سطح منطقه ای و بین المللی برجسته کردند دکتر سلطان بن احمد سلطان الجابر وزیر دولت؛ احمد عبد الرحمن الجرمان معاون وزیر حقوق بشردوستانه و قانون بین المللی در وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی و خلیفه شاهین المرار معاون وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی در امور سیاسی این نشست را حاضر گردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302823512

WAM/Persian