مرکز آمار دبی : شاخص سالانه قیمت مصرف کننده دبی در فوریه 2020 با 1.20 کاهش یافت


دبی ، 15 مارس 2020 (وام) - براساس آمار منتشر شده یکشنبه توسط مرکز آمار دبی ، DSC ، شاخص سالانه قیمت مصرف کننده ، CPI ، در امارات دبی 1.20 درصد در فوریه سال 2020 کاهش یافته است.

در گزارش ماهانه مرکز آمار دبی آمده است كه كاهش شاخص سالانه قیمت مصرف کننده با كاهش بهای گروه مسكن ، آب ، برق ، گاز و سوخت به طور كلی 5.21 درصد همراه بوده و تورم را به 2.21 درصد كاهش می دهد.

گروه پوشاک و پوشاک 3.21 درصد کاهش یافته است ، در حالی که گروه تفریحی و فرهنگی 0.98 درصد کاهش یافته است. گروه کالاها و خدمات متفاوتی با 0.38 درصد کاهش یافت و گروه خدمات درمانی نیز با افت 0.01 درصدی روبرو شد.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که شاخص مرکز آمار دبی گروه حمل و نقل 5.11 درصد افزایش یافته و نرخ تورم را 0.53 درصد افزایش داده است ، در حالی که گروه غذا و نوشیدنی 2.38 درصد رشد داشته است.

آموزش ، دخانیات ، مبلمان و کالاهای خانگی و خدمات نیز به ترتیب 1.66 درصد ، 14.79 درصد ، 0.55 درصد افزایش یافته است.

ارتباطات از راه دور نیز شاهد رشد 0.17 درصدی و رستوران ها و هتل ها 0.18 درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکی از کاهش مرکز آمار دبی ماهانه در ماه مرجع 0.33 درصد نسبت به ماه قبل است.

حسین علی-وام http://www.wam.ae/en/details/1395302830903

WAM/Persian