منطقه آزاد عجمان، صندوق 6میلیون درهم برای پشتیبانی از مدیریت مرکز خرید چین را اعلام می کند


عجمان، 22 مارس 2020(وام)- منطقه آزاد عجمان اعلام کرده است از حمایت مالی 6 میلیون درهم برای پشتیبانی از شرکت تجارت خلیج چینیکه ادره مرکز خرید چین در عجمان است.

حمایت مالی قیمت اجار ها برای مدت زمان تا سه ماه پوشش می دهد، این اقدام مایل منطقه آزاد عجمان تا کمک سرمایهگذاران ومشاغل برای ادامه تداوم تجارد خود به شیوه ای روان منعکس کرد.

این مرحله بخشی از مسئولیت های اجتماعی منطقه ازاد در قبال سرمایه گذاران ، تجارت ، اقتصاد امارات و کشور با توجه به شرایطی است که در جهان به دلیل شیوع کروناویروس با آن روبرو است.

حسین علی-وام http://wam.ae/en/details/1395302832198

WAM/Persian