امارات خواستار بازگشت همه دانشجویان اماراتی در خارج از کشور در مدت 48 ساعت است


ابوظبی ، 23 مارس 2020 (وام) - امارات متحده عربی از تمام دانشجویان امارات خود که در خارج از کشور مشغول به تحصیل در خارج از کشور بودند ، خواست تا به کشور برگردند. دانشجویان اعم از بورس تحصیلی یا تحصیل با هزینه خودشان ، باید ظرف 48 ساعت به کشور برگردند.

به دانشجویان توصیه می شود با مقامات ، کنسولگری ها و سفارتخانه های مربوطه هماهنگ شوند.

این بیانیه در بخشنامه ای صادر شده توسط وزارت آموزش و سازمان مدیریت بحران اضطراری و مدیریت بحران کشور ، NCEMA ، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و پیشگیرانه برای اطمینان از ایمنی دانش آموزان و در راستای تلاش های ملی برای جلوگیری از شیوع تاج ویروس ، کووید19.

حسین علی-وام https://www.wam.ae/en/details/1395302832517

WAM/Persian