سهام بانکی پاورهاوس در دو جلسه سود کلیدی بازار 61 میلیارد درهم را هدایت می کند


ابوظبی_ 25 مارس 2020 ( وام )_ بازارهای مالی امارات به واسطه مشوق های اقتصادی و بسته های محرک اقتصادی در سطح کشور ، روز دوم صعود خود را ادامه دادند و شرکت های ذکر شده در دو جلسه سه شنبه و چهارشنبه سودهای ترکیبی 61 میلیارد درهم در کلاه بازار را ارسال کردند.

جالب ذکر اینکه شاخص کل سهام ابوظبی امروز با 7.23 درصد به 3.915 نقطه افزایش یافت که ناشی از سود برخی از تراشه های آبی ، بخصوص سهام بانکی نیروگاه ها بود که شاخص عمومی DFM از آن استفاده کرد و 6.42 درصد بالاتر از 1823 بسته شد همچنان در ابوظبی ، اتصالات بهترین اجرا بود با صعود به 14 درهم در آستانه 10.30 قرار گرفت.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302832861

WAM/Persian