امارات متحده عربی یک صندوق را برای متحد کردن تلاش های ضد ویروس ایجاد می کند


ابوظبی_ 25 مارس 2020 ( وام )_ امارات متحده عربی امروز یک صندوق را برای اتحاد تلاش های ملی برای مقابله با بیماری کوفید_ 19 ایجاد کرد.

این صندوق با عنوان "صندوق امارات متحده عربی: میهن بشریت" با هماهنگی اداره بحران اضطراری و مدیریت بحران ملی ، هلال احمر امارات و سایر سازمان ها و انجمن های بشردوستانه و خیریه در کشور آغاز به کار کرده است.

این صندوق علاوه بر سایر کمک ها از جمله تسهیلات ، برنامه های ضروری ، وسایل نقلیه و انواع مختلف ابزارهای مدیریت زنجیره تأمین ، از طریق دفاتر هلال احمر اماراتی و سایر خیرین های سراسر کشور ، از طرف افراد و سازمان ها کمکهای مالی و در نوع دریافت می کند.

جالب ذکر اینکه مکانیسمی برای تنظیم این کمکهای مالی ایجاد شده است تا تمام تلاشهای علیه کوفید_ 19را متحد کند. سازمان مدیریت بحران به تازگی میزبان جلسه ای است که این صندوق برای اولین بار با حضور نمایندگان هلال احمر امارات و سایر خیرین های کشور اعلام شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302832872

WAM/Persian