وزارت کشور متخلفان قانون امارات متحده عربی در مورد بیماریهای واگیر را به دادرسی بحران و اورژانس ارجاع می دهد


ابوظبی ، 25 مارس 2020 (وام) - وزارت کشور 64 شخص را به دلیل نقض قانون فدرال شماره 14 سال 2014 در رابطه با پیشگیری از بیماری های واگیر به دادسرا ارجاع داده است.

متخلفان به مدت 14 روز طبق دستورالعمل و قرار گرفتن در معرض این بیماری به قرنطینه خانه پایبند نبودند و متعاقباً باعث شیوع کووید 19 شد.

متخلفان قانون مشمول مجازات زندان و جزای نقدی هستند.

حسین علی-وام http://wam.ae/en/details/1395302833035

WAM/Persian