شنبه 31 اکتبر 2020 - 6:28:37 صبح

مقامات وزارت بهداشت به اولین دوز از واکسن کوفید-19 به دست آوردند


شارجه_ 22 سپتامبر 2020 ( وام )_ در همراه با طرح وزارت بهداشت و پیشگیری ؛ وزارتخانه برای واکسن کردن کارگران در خط مقدم علیه ویروس کرونا؛ تعداد از مقامات وزارت بهداشت اولین دوز از واکسن کوفید-19 به دست آوردند.

یوسف السرکان وکیل معاون بخش بیمارستان ها و مدیر کل موسسه خدمات بهداشتی امارات؛ حسین عبد الرحمن الرند وکیل بخش بهداشت و مراکز بهداشتی و عوض صغیر الکتبی وکیل مساعد بخش خدمات مساند بر این واکسن به دست اوردند.

پس از موافقت امارات متحده عربی بر استفاده از واکسن توسط کارگران در خط مقدم ؛ وزارت بهداشت و پیشگیری همچنین این واکسن به تیم پزشکی و پرستاری در بیمارستان زنان و کودکان القاسمی دادند.

در بیانیه ای ، وزارت بهداشت گفت"این مرحله به وضوح نشان دهنده علاقه و حمایت رهبری فرزانه برای همه کارگران در بخش بهداشت و تعهد آن در تأمین بالاترین سطح ایمنی برای آنها است.

وزارت بهداشت موفقیت امارات متحده عربی را در آزمایشات بالینی واکسن که اثبات و اثر بخشی واکسن و توانایی آن در جلوگیری از عواقب همه گیر را نشان داده است ، برجسته کرد.

ارزیابی واکسن برای استفاده اضطراری توسط کارگران خط مقدم بر اساس معیارهایی است که گروه هدف ، مشخصات محصول ، داده های مطالعه بالینی و بالینی و تمام شواهد علمی مرتبط را در نظر می گیرد.

این علاوه بر نظارت و گزارش اثرات منفی و ارائه اطلاعات پشتیبانی از ایمنی ، اثربخشی و تولید است وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302871511

WAM/Persian