شنبه 31 اکتبر 2020 - 5:15:12 صبح

وزیر تحمل رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی تحمل است


دبی ، 23 سپتامبر ، 2020 (وام) - هیئت امنای انستیتوی بین المللی مدارا - به ریاست شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان ، وزیر تحمل و همزیستی و رئیس هیئت امنای هیئت مدیره موسسه بین المللی مدارا - دستاوردهای این مسسه با توجه به استراتژی آن تا سال 2022.

هیئت مدیره در اولین جلسه خود پس از تشکیل ، تحولات "جایزه تحمل محمد بن راشد آل مکتوم" را که اولین اقدام جهانی برای تحکیم مفهوم تحمل و گسترش دایره باز بودن فرهنگ در بین مردم و جوامع است ، بررسی کرد.

در این نشست مجازی ، عهود بینت خلفان آلرومی ، وزیر دولت برای توسعه دولت و آینده و معاون رئیس هیئت امنا حضور داشتند. نورا بنت محمد آل کعبی ، وزیر فرهنگ و جوانان ؛ دکتر حمد شیخ احمد الشیبانی ، مدیر عامل موسسه ؛ سلطان بوتی بن میجرن؛ دکتر علی بن سبعا ال ماری ؛ احمد اسماعیل آل عباس؛ درمیان دیگران.

در ابتدای جلسه ، شیخ نهیان ضمن خیر مقدم به حاضران ، از اعضای سابق هیئت امنا به خاطر تلاشهای صادقانه آنها در جهت ترجمه چشم اندازها و آرزوهای موسسه تشکر کرد. وی همچنین برای اعضای جدید برای دستیابی به اهداف موسسه با هدف گسترش روحیه تحمل ، ایجاد یک جامعه منسجم و تقویت موقعیت امارات به عنوان الگوی تحمل آرزوی موفقیت کرد.

شیخ نهیان خاطرنشان كرد كه امارات متحده عربی تلاش كرده است تا با تكیه بر مفاهیمی محكم در رویكرد خود كه مردم سرنوشت واحدی دارند ، متحد شود.

وی گفت: "بنابراین تقویت ابزارهای گفتگو و همبستگی یک نیاز اساسی برای ساختن جهانی عاری از درگیری ، بیماری و جنگ است ، جهانی تحت سلطه عشق ، صلح و ثبات."

در پایان جلسه ، وزیر از رئیس کشور عالیجناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان عمیقاً تشکر و قدردانی کرد. عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، نائب رئیس کشور ، نخست وزیر و حاکم دبی. عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون عالی فرماندهی نیروهای مسلح امارات متحده عربی ؛ عالیجناب اعضای شورای عالی و حاکمان امارات ، برای حمایت از آنها در تشویق گفتگو و ارتقا ی ارزش های تحمل ، عشق و صلح جهانی.

حسین علی-وام http://wam.ae/en/details/1395302871854

WAM/Persian