دوشنبه 18 ژانویه 2021 - 1:56:14 صبح

گزارش وام: بخش هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی توانایی غلبه بر چالش های تحمیل شده توسط کوفید-19 را نشان می دهد


ابوظبی_ 5 اکتبر 2020 ( وام )_ بخش هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی در اجرای دستور العمل ها رهبری امارات متحده عربی برای ادامه تلاش های بشردوستانه و امدادی کشور برای پشتیبانی جوامع جهان در مواجهه با ویروس نشان داد.

به مناسبت روز هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی در 5 اکتبر و در جشن ورود اولین هواپیما به این کشور در سال 1932 در فرودگاه المحطه واقع در شارجه بخش هواپیمایی نقش مهمی در ارائه کمک های بشردوستانه اماراتی در زمان ویروس کرونا داشته است.

این بخش عملیات شش شرکت حمل و نقل را شامل ویز ایر و العربیه ابوظبی را مدیریت می کند و با توجه به شرایط استثنایی جهانی ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف حفاظت از سلامتی و ایمنی همه کارمندان ، به کمک های بشردوستانه اماراتی در سراسر جهان کمک کرده است.

بخش با اقدامات مختلف پیشگیرانه و پیشگیرانه برای مقابله با کوفید-19 با هماهنگی با همه مقامات ملی مربوطه ، و فن آوری های پیشرفته ای را در فرودگاه های این کشور اتخاذ کرده است جالب ذکر اینکه امارات متحده عربی همچنین با ارسال کمک به شرکت های حمل و نقل ملی از بسیاری از کشورهای تحت تأثیر همه گیر حمایت کرده و بیش از 118 کشور را با تن کمک پزشکی و پزشکی بهره مند کرده است جایزه جهانی هواپیمایی شیخ محمد بن راشد ، بزرگترین جایزه برای افتخارآفرینی از رهبران بخش هواپیمایی کشوری در جهان ، نیز با جوایزی بالغ بر یک میلیون دلار اعطا شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302874834

WAM/Persian