چهارشنبه 12 می 2021 - 8:28:48 صبح

اتحادیه های فوتبال امارات و اسرائیل همکاری مشترک را بررسی می کنند


ابوظبی_11 نوامبر 2020 ( وام)_ شیخ رشید بن حمید النعیمی رئیس اتحادیه فوتبال امارات جلسه ای مجازی با اورن هاسون ، رئیس اتحادیه فوتبال اسرائیل برگزار کرد تا چشم اندازهای همکاری مشترک در ورزش را بررسی کند.

دو طرف تأیید کردند که ورزش به ویژه بازی فوتبال پیام صلح را در بین همه مردم گسترش می دهد.

سالم علی الشمسی عضو هیئت مدیره اتحادیه فوتبال امارات و محمد عبدالله الظاهری ، دبیرکل اتحادیه فوتبال امارات دراین جلسه شرکت کردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302885665

WAM/Persian