دوشنبه 23 نوامبر 2020 - 11:08:49 بعد از ظهر

پلیس دبی قاچاق 123 کیلوگرم ماده مخدر کریستال توسط باند بین المللی را خنثی می کند


دبی_ 21 نوامبر 2020 ( وام )_ پلیس دبی اخیراً توطئه یک باند بین المللی را برای قاچاق 123 کیلوگرم کیلوگرم ماده شیمیایی کریستال با پنهان کردن سموم موجود در ته یک کانتینر حمل و نقل یخچال دار که از یک کشور آسیایی می رسید ، خنثی کرد.

این عملیات با نام رمز "یخچال" منجر به دستگیری سه نفر از اعضای باند در حالی که قصد داشتند مواد مخدر را برای تحویل نهایی در یک ظرف قرار دهند ، انجام شد.

سرلشکر عبدالله خلیفه المری فرمانده کل پلیس دبی تأیید کرد که این عملیات نمونه دیگری از تلاش مستمر این نیرو برای خنثی کردن طرح های شیطانی فروشندگان مواد مخدر است.

سرلشکر خلیل ابراهیم المنصوری دستیار فرمانده کل قوا در امور تحقیقات جنایی گفت "ما توانسته ایم با تجربیات انباشته تیم های مبارزه با مواد مخدر پلیس دبی ، پلیس شارجه و گمرک شارجه ، مواد مضر را از بین ببریم.

جالب ذکر اینکه سازمانی که به دنبال معرفی و ترویج سموم خود در کشور امن ما است سرتیپ عید محمد ثانی حرب رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در پلیس دبی گفت که آنها درباره یک باند جنایتکار آسیایی مستقر در داخل کشور خبر شدند.

ما فهمیدیم که این باند انتظار داشت محموله ای از مواد مخدر پنهان شده در کانتینر تعیین شده برای حمل میوه و سبزیجات در کشتی وارد شده از یک کشور آسیایی باشد. "

وی در ادامه گفت "ما اطمینان حاصل کردیم که کلیه اقدامات قانونی از جمله اجازه دادستانی عمومی دبی برای دستگیری و بازرسی مظنون و همچنین بازرسی از وسیله نقلیه و محل اقامت وی انجام شد.

وی خاطرنشان كرد که تاجر میوه و تره بار به بندر دریایی آمده ، ظرف را تحویل گرفته و در بازار میوه و تره بار تخلیه می كند با این حال ، بازرگان از اینکه این باند 123 کیلوگرم ماده کریستالی در پایین آن پنهان کرده بود ، بی خبر بود که "پس از تخلیه کانتینر ، بازرگان آن را در حیاط تعیین شده برای ظروف پارکینگ و صف قرار داد.

در طی تحقیقات ، مظنونان اعتراف کردند که توسط رهبرشان به آنها رهنمون شده است تا مواد مخدر را تخلیه و برای مدتی پنهان کنند تا اینکه دستورالعمل های بعدی را برای زایمان نهایی دریافت کنند.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302888505

WAM/Persian