دوشنبه 18 ژانویه 2021 - 1:27:05 صبح

مریم المهیری: اجلاس گروه20 در شرایط بی سابقه ای برگزار می شود


ابوظبی ، 23 نوامبر ، 2020 (وام - مریم حرب المهیری ، وزیر مشاور امنیت غذایی نشست گروه20 امسال به میزبانی همسایه برادر امارات متحده عربی عربستان سعودی در شرایط بی سابقه ای برگزار می شود ، با همه گیری کووید-19 تأکید مجدد بر نیاز کشورها برای همکاری و همکاری بین المللی قویتر را بپذیرید ، اظهار داشت: "شیوع ویروس کرونا پیش بینی نشده احتمالاً به این معنی است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ، SDG ها ، - به ویژه SDG2 -" گرسنگی صفر "- تا سال 2030 هدفی است که ممکن است لازم باشد دوباره ارزیابی شود. در نتیجه ، امنیت غذایی اکنون بیش از هر زمان دیگری زمینه همکاری بین المللی باید گسترش یابد ، خصوصاً اینکه اطمینان از امنیت جهانی غذا پیش شرط تحقق کل دستور کار 2030 است "این همه گیری مجدداً بر لزوم ایجاد ظرفیت امنیت غذایی كشورها برای مقاومت در برابر بحرانهای جهانی مشابهی كه ممكن است در آینده بوجود آید و همانند بحران فعلی بر ما تأثیر بگذارد ، تأكید كرد. تأكید كرد كه آنچه مورد نیاز است ، بهبود خودكارآوری است. کفایت کشورها در زنجیره ارزش غذایی مربوطه ، با استفاده از فناوری کشاورزی نقش اساسی در این امر دارد. "

"با به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص خود در زمینه تکنولوژی کشاورزی ، می توانیم اکوسیستم های امنیت غذایی قوی ایجاد کنیم که عملکرد داخلی را افزایش می دهند ، استفاده از منابع را برای حمایت از امنیت آب به حداقل می رسانند و وابستگی به زنجیره های غذایی جهانی را که تحت تأثیر همه گیر قرار دارند کاهش می دهند."

"این شیوع جهانی تأثیر عمیقی بر نحوه ارتباط و تعامل ملتها با یکدیگر دارد ، مشارکت از راه دور شرکت کنندگان در G20 یک نمونه کامل از چگونگی تأثیر چنین بحرانی به ارتباط متقابل ما است. پوشش نقره ای در این وضعیت این است که ممکن است فقط زنگ خطر بیدارباشی باشد که ما برای ایجاد تغییر الگوی جدید در امنیت غذایی باید با هم کار کنیم - تحرکی که آزادانه غذا را از مرزها تسهیل می کند ، باعث کاهش اتلاف مواد غذایی و از دست دادن آنها می شود و دارای درجه خاصی از خود کفایت در قلب آن است. "

حسین علی-وام http://www.wam.ae/en/details/1395302889257

WAM/Persian