دوشنبه 27 ژون 2022 - 10:33:55 صبح

محمد بن راشد از تغییر ساختاری اساسی در نظام آموزشی خبر می دهد


دبی_ 22 مه 2022 ( وام )_ بر اساس دستورات رئیس جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان، جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس ، نخست وزیر و حاکم دبی، تجدید ساختار اساسی جدید در سیستم آموزشی در امارات متحده عربی را اعلام کرد و راه اندازی نهادهای حامی توسعه این بخش را هدایت کرد..

جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم گفت: "پس از مشورت با برادرم، رئیس جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان، امروز یک تغییر ساختاری بزرگ در بخش آموزش امارات را اعلام می کنیم.

احمد بلهول الفلاسی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب کردیم. ما به او دستور دادیم که همه قوانین و سیاست های مربوط به نظام آموزشی کشورمان را بررسی کند.» جنابعالی افزود: همچنین امروز انتصاب سارا العامری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش عمومی و فناوری پیشرفته و رئیس مؤسسه مدارس امارات اعلام می کنیم. ما به وی دستور دادیم تا یک طرح جامع برای ارتقاء مدارس دولتی در ما از حسین الحمادی و جمیله المهیری به خاطر تلاش هایشان در دوره قبل تشکر می کنیم."

جنابعالی شیخ محمد بن راشد خاطرنشان کرد: "ما همچنین انتصاب ساره مسلم را به عنوان وزیر آموزش ابتدایی و نظارت بر اداره فدرال تازه تاسیس برای آموزش ابتدایی اعلام می کنیم. سارا مسئول توسعه برنامه های جامع برای پیگیری خواهد بود. رشد کودک از بدو تولد تا کلاس چهارم. رشد صحیح فرزندان ما ضامن موفقیت آموزش ماست."

جنابعالی از ایجاد «مرجع فدرال کیفیت و استانداردهای آموزشی» وابسته به کابینه امارات متحده عربی به منظور سنجش نتایج آموزشی، عملکرد دانش آموزان و کارایی فرآیند آموزشی خبر داد.

همچنین جنابعالی شیخ محمد بن راشد از تغییر ساختار «شورای آموزش و منابع انسانی» به ریاست حضرت شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، به عنوان مسئول نظارت بر پروژه آینده آموزش و پرورش خبر داد.

ساختار جدید نظام آموزشی ساختار جدید در بخش آموزش شامل شورای آموزش و منابع انسانی، اداره فدرال کیفیت آموزش، وزارت آموزش و پرورش، اداره فدرال آموزش ابتدایی دوران کودکی، تأسیس مدارس امارات، علاوه بر مقامات آموزشی محلی در هر امارت است. که بر اساس یک سیستم و شایستگی های خاص عمل خواهد کرد.

شورای آموزش و منابع انسانی بر اساس ساختار جدید، شورای آموزش و منابع انسانی به ریاست جنابعالی شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، دوباره تشکیل می شود.

نظارت بر پروژه آینده آموزش و پرورش کشور بر عهده شورا خواهد بود.

همچنین مسئولیت های شورا شامل تعیین چشم انداز و اهداف بخش آموزش در امارات متحده عربی، توسعه چارچوب کلی آموزش و ارائه آن به کابینه امارات برای تصویب، و توسعه سیاست ها و قوانین آموزشی خواهد بود. علاوه بر این، شورا عملکرد این بخش را پیگیری خواهد کرد.

اداره فدرال کیفیت و استانداردهای آموزش ساختار جدید یک مرجع تخصصی برای کیفیت آموزش ایجاد کرد که به کابینه امارات متحده عربی وابسته است. این مرکز عمدتاً مسئول سنجش نتایج آموزشی، عملکرد دانش آموزان و کارایی فرآیند آموزشی خواهد بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395303049671

WAM/Persian