درباره ی وم

آژانس خبری امارات (وم) تاسیس شده در نوامبر 1976 با شروع به کار و ارسال و دریافت اخبار به رسانه های خبری امارات, با شایسته ترین امکانات تکنولوژی, و قراداد همکاری با بیش از 20 آژانس خبری, و عضو بودن در فدراسیون شورای همکاری آژانشهای خلیج, و فدراسیون آژانسهای خبری عربی و اتحادیه کشورهای اسلامی و آژانسها و مجمع آژانسهای کشورهای غیر هم پیمان, بنا به عضویت در اتحادیه و آژانسهای بین المللی خبری