شرایط و ضوابط

 

تمامي لوگوها  و یا علائم تجاری  ثبت شده می باشد  وعلامت تجاری که روی  وبسایت  مشاهده می شود  از اموال و دارایی آژانس خبری امارات ( وم ) بوده . استفاده  از آن با مجوز  قانونی  مجاز می باشد و استفاده از این آرم تجاری  بدون اجازه قبلی از آژانس خبری امارات  ممنوع  می باشد.

 

بنا به شرایط و ضوابط . (وم)  استفاده از سایت رابرای هر گونه مقصود یا هدف غیر مجاز  ممنوع  کرده . استفاده از وب سایت  به صورتی که باعث افت . بسته شدن  یاهر گونه صدمه ای به این سایت باشد را ممنوع اعلام کرده .(وم) همچنین استفاده از سایت را برای انتقال .انتشار.توزیع موارد محرمانه.ناخوشایند .غیر اخلاقی  همچنین غیر قانونی و قانون گذاری نشده ممنوع  اعلام کرده . درزو انتشار دادن قوانین داخلی  و بین المللی  مربوط به حقوق مالکیت معنوی . حق نشر و کپی رایت علائم تجاری  نیز ممنوع  می باشد.

 

کاربرهای وب سایت (وم) اجازه فرستادن ایمیل های غیر مجاز و نا مطلوب  به یا از طریق وب سایت را ندارند و این شامل  محصولات تبلیغاتی .خدمات و انتشارات میباشد. به علاوه جعل کردن هر گونه آدرس از پروتکل  انتقال تی سی پی .پروتکل  اینترنتی آی پی یا تنها قسمتی از اطلاعات آدرسی در هر ایمیل .فرستادن مانند اس پم یا انتشار آن از طریق وب سایت  ممنوع  می باشد.

 

تلاش برای تست . نظر سنجی  یا زیر نظر گرفتن امكانيات جهت سو استفاده از وب سایت از جمله شبکه  وسیستم آن  برای کاربران. سرپرستان وبازدید کنندگان ممنوع میباشد. همچنین  تخطی یا نقض  پروتکل ها  و سو استفاده  از امانت داری  و مستند سازی  اطلاعات ممنوع  می باشد.

 

كاربران. سرپرستان و بازدیدکنندگان حق تلاش  برای مداخله  در هرگونه  خدمات تهیه شده  توسط آژانس  خبری (وم) به دیگر کاربران. سرپرست  یا بازدید کننده را ندارند.

افزایش بارگزاری . انجام دادن حمله دی دی او اس  ( اختلال  بوجود آوردن  در سیستم خدمات رسانی  یا هجوم آوردن  به اطلاعات بصورت عمدی ) با استفاده  از   یو دی  بی .استفاده از تکنولوژی  باتنت  برای از بین بردن وب سایت  یا ضعیف  نمودن وب سایت نیز ممنوع  می باشد.