• امارات
  Sun 16-06-2019 21:26 PM

  کاروان کمک مواد غذایی به عد درهيمی یمن می رسد

  عد درهیمی، 16 ژوئن 2019 (وام)- امارات متحده عربی امروز به عنوان بخشی از حمایت مداوم خود از مردم یمن، یک کاروان کمک مواد غذایی به چندین روستا در منطقه عد درهیمی ساحل دریای سرخ یمن فرستاده است. یک نماینده هلال احمرمتحد در ساحل دریای سرخ گفت که این کمک شامل 2،000 بسته غذایی بود که در روستاهای غلیفقه، کادفه، الحضر، المبارک، ضیف، بخاری، الکویسی، المریبه و قبسیه توزیع شد. امارات متحده عربی از طریق انفجار بشردوستانه هلال احمر امارات، هلال احمر امارات، در نیمه...
  5/1
 • امارات
  Sun 16-06-2019 21:26 PM

  کاروان کمک مواد غذایی به عد درهيمی یمن می رسد

  عد درهیمی، 16 ژوئن 2019 (وام)- امارات متحده عربی امروز به عنوان بخشی از حمایت مداوم خود از مردم یمن، یک کاروان کمک مواد غذایی به چندین روستا در منطقه عد درهیمی ساحل دریای سرخ یمن فرستاده است. یک نماینده هلال احمرمتحد در ساحل دریای سرخ گفت که این کمک شامل 2،000 بسته غذایی بود که در روستاهای غلیفقه، کادفه، الحضر، المبارک، ضیف، بخاری، الکویسی، المریبه و قبسیه توزیع شد. امارات متحده عربی از طریق انفجار بشردوستانه هلال احمر امارات، هلال احمر امارات، در نیمه...
  5/2
 • امارات
  Sun 16-06-2019 21:26 PM

  کاروان کمک مواد غذایی به عد درهيمی یمن می رسد

  عد درهیمی، 16 ژوئن 2019 (وام)- امارات متحده عربی امروز به عنوان بخشی از حمایت مداوم خود از مردم یمن، یک کاروان کمک مواد غذایی به چندین روستا در منطقه عد درهیمی ساحل دریای سرخ یمن فرستاده است. یک نماینده هلال احمرمتحد در ساحل دریای سرخ گفت که این کمک شامل 2،000 بسته غذایی بود که در روستاهای غلیفقه، کادفه، الحضر، المبارک، ضیف، بخاری، الکویسی، المریبه و قبسیه توزیع شد. امارات متحده عربی از طریق انفجار بشردوستانه هلال احمر امارات، هلال احمر امارات، در نیمه...
  5/3
 • امارات
  Sun 16-06-2019 21:26 PM

  کاروان کمک مواد غذایی به عد درهيمی یمن می رسد

  عد درهیمی، 16 ژوئن 2019 (وام)- امارات متحده عربی امروز به عنوان بخشی از حمایت مداوم خود از مردم یمن، یک کاروان کمک مواد غذایی به چندین روستا در منطقه عد درهیمی ساحل دریای سرخ یمن فرستاده است. یک نماینده هلال احمرمتحد در ساحل دریای سرخ گفت که این کمک شامل 2،000 بسته غذایی بود که در روستاهای غلیفقه، کادفه، الحضر، المبارک، ضیف، بخاری، الکویسی، المریبه و قبسیه توزیع شد. امارات متحده عربی از طریق انفجار بشردوستانه هلال احمر امارات، هلال احمر امارات، در نیمه...
  5/4
 • امارات
  Sun 16-06-2019 21:26 PM

  کاروان کمک مواد غذایی به عد درهيمی یمن می رسد

  عد درهیمی، 16 ژوئن 2019 (وام)- امارات متحده عربی امروز به عنوان بخشی از حمایت مداوم خود از مردم یمن، یک کاروان کمک مواد غذایی به چندین روستا در منطقه عد درهیمی ساحل دریای سرخ یمن فرستاده است. یک نماینده هلال احمرمتحد در ساحل دریای سرخ گفت که این کمک شامل 2،000 بسته غذایی بود که در روستاهای غلیفقه، کادفه، الحضر، المبارک، ضیف، بخاری، الکویسی، المریبه و قبسیه توزیع شد. امارات متحده عربی از طریق انفجار بشردوستانه هلال احمر امارات، هلال احمر امارات، در نیمه...
  5/5