• اقتصاد
    Wed 14-08-2019 21:29 PM

    منطقه آزاد عجمان با شرکت بیمه دبی تفاهم نامه امضا کرد

    عجمان ، 14 اگوست 2019) وام - منطقه آزاد عجمان با ارائه خدمات بیمه دبی تفاهم نامه و اسناد همراه را به منظور ارائه خدمات بیمه ای به کارگران شاغل در سازمانهایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند ، امضا کرده است. خدمات جدید جایگزین سیستم ضمانت نامه بانکی فعلی خواهد شد و کلیه حق الزحمه کارگران از جمله پایان کارمزد خدمات ، مرخصی سالانه بدون حقوق و هزینه بلیط برگشتی به خانه را پوشش می دهد. محمد تحسین العلی ، مدیر عامل شرکت...
    1/1