Wed 23-11-2022 08:01 AM
71

رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
 • امارات
  Wed 23-11-2022 08:01 AM

  رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

  ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
  5/1
 • امارات
  Wed 23-11-2022 08:01 AM

  رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

  ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
  5/2
 • امارات
  Wed 23-11-2022 08:01 AM

  رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

  ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
  5/3
 • امارات
  Wed 23-11-2022 08:01 AM

  رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

  ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
  5/4
 • امارات
  Wed 23-11-2022 08:01 AM

  رئیس امارات متحده عربی از تیم سنگنوردی زنان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد

  ابوظبی_ 23 نوامبر 2022 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز در قصر البحر از تیم سنگنوردی بانوان نیروهای مسلح امارات پذیرایی کرد. جنابعالی شیخ محمد به تیم کوهنوردان زن خوش آمد گفت و از تلاش های آنها برای برتری در این ورزش که با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است ستایش کرد. هیأت از حمایت هایی که اعلیحضرت از ایشان کرد و از تلاش های رهبری فرزانه برای توانمندسازی زنان اماراتی در عرصه های مختلف...
  5/5
ویدئو عکس