יום חמישי 18 אוגוסט 2022 - 11:52:09 בבוקר

מערכת המשפט של אבו דאבי והרשות הלאומית לניהול משברי חירום ואסונות בוחנת חיזוק שיתוף הפעולה


אבו דאבי, 4 באוגוסט, 2022 (וואם) -- המחלקה המשפטית של אבו דאבי קיבלה משלחת מהרשות הלאומית לניהול משברי חירום ואסונות כדי לדון באמצעים להגברת שיתוף הפעולה, השותפות וחילופי הידע בתחומים בעלי עניין משותף ל לתמוך בביטחון, ביציבות חברתית וכלכלית.

הביקור עולה בקנה אחד עם הנחיותיו של הוד מעלתו שייח' מנצור בן זאיד אל נהיאן, סגן ראש הממשלה, שר בית המשפט הנשיאותי ויו"ר מחלקת המשפטים באבו דאבי, להחליף חוויות עם בעלי עניין שונים, להשיג אינטגרציה בין מוסדות מקומיים ופדרליים. וליישם את השיטות הבינלאומיות הטובות ביותר.

סעיד אל-עמודי, מנהל המרכז למדעי הפליל והאלקטרוניקה במחלקה המשפטית, קיבל את המשלחת בראשות חמד סייף אל-כעבי, מנהל מחלקת אירועי חומרים מסוכנים ברשות. ובמהלך הביקור הכירה המשלחת את תפקידיו ואגפי המרכז למדעי הפליל והאלקטרוניקה של המחלקה, המעניק שירותים שונים באמצעות מערכת מפותחת ומשולבת המבטיחה את יעילות מערכת המשפט הפלילי.

המשלחת עודכנה על מנגנוני העבודה של המעבדה הכימית, היקפה, קדרים מיוחדים ומשאבים טכניים המשמשים לבחינת התקפים שונים ודגימות ביולוגיות לזיהוי סוגי חומרים נרקוטיים ובחינתם בעניינים שונים. הם עודכנו גם על מנגנוני העבודה של המעבדה האלקטרונית, התמחויותיה ותכניות האנליטיות שלה, הטכנולוגיות העדכניות ביותר במעבדה ופיתוחה האיכותי, הממלא תפקיד מרכזי בתמיכה בבתי המשפט ובתביעות בתיקי פשיעה סייבר.

הוא גם למד על מאמצי המרכז בתחום הבדיקות הפורנזיות, שיפור התקשורת עם שותפים אסטרטגיים ובתי מומחיות בינלאומיים, ועל רצונו להחליף ידע ומומחיות.

המשלחת, בתורה, העבירה מצגת על תפקיד ניהול תאונות חומרים מסוכנים, אשר פותחה במסגרת המבנה הארגוני של הרשות ליצירת אסטרטגיה לאומית ולטפל בתאונות של חומרים מסוכנים על ידי ארגון מאמצים לאומיים לפיקוד ובקרה מאוחדים ברמת המדינה.

נאדין טאחון/ וואם בעברית

http://wam.ae/en/details/1395303071863

WAM/Hebrew