Thu 24-11-2022 23:09 PM
711

אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/1
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/2
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/3
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/4
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/5
 • עסקים
  Thu 24-11-2022 23:09 PM

  אבו דאבי מארחת את מפגש ההשקעות השנתי במאי 2023

  אבו דאבי, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- אבו דאבי תארח את המהדורה ה-12 של אספת ההשקעות השנתית מה-8 עד ה-10 במאי, 2023, שתתקיים תחת הנושא של "שינוי פרדיגמת ההשקעות: הזדמנויות השקעה עתידיות לקידום צמיחה כלכלית בת קיימא, גיוון ושגשוג". במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום באבו דאבי, ההודעה על השקת מפגש ההשקעות השנתי הגלובלי 2023 – הנתמך על ידי משרד התעשייה והטכנולוגיות המתקדמות, עם המחלקה לפיתוח כלכלי באבו דאבי, כשותף מוביל – נמסרה בנוכחות ד"ר ת'אני בן אחמד אל-זייודי, שר המדינה לסחר חוץ, סגן יו"ר המועצה לפיתוח...
  6/6
וִידֵאוֹ תמונה