Thu 24-11-2022 18:42 PM
237

אוניברסיטת אל קאסימיה מארגנת את פורום המדיה הבינלאומי לסטודנטים

שארג'ה, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- המכללה למדיה באוניברסיטת אל קאסימיה ארגנה ביום רביעי את השקת פורום המדיה הבינלאומי לסטודנטים, שכותרתו "המדיה הדיגיטלית והזהות הלאומית" תחת המוטו "הזהות שלנו, האחריות שלנו", כחלק מהמאמץ לספק מדיה משמעותית משמר ערכים ומסורות בעידן הגלובליזציה. הפורום נערך בהשתתפות של 32 אוניברסיטאות מכל העולם, בו הוצגו לוועדה המדעית של הפורום 72 משתתפים מ-12 מדינות. כ-568 סטודנטים מפקולטות ומחלקות לתקשורת ומדיה ממדינות רבות תרמו להכנתן, וכל העבודות הללו היו נתונות לבוררות. נאדין טאחון / וואם בעברית https://wam.ae/en/details/1395303105438
  • אמירות
    Thu 24-11-2022 18:42 PM

    אוניברסיטת אל קאסימיה מארגנת את פורום המדיה הבינלאומי לסטודנטים

    שארג'ה, 24 בנובמבר, 2022 (וואם) -- המכללה למדיה באוניברסיטת אל קאסימיה ארגנה ביום רביעי את השקת פורום המדיה הבינלאומי לסטודנטים, שכותרתו "המדיה הדיגיטלית והזהות הלאומית" תחת המוטו "הזהות שלנו, האחריות שלנו", כחלק מהמאמץ לספק מדיה משמעותית משמר ערכים ומסורות בעידן הגלובליזציה. הפורום נערך בהשתתפות של 32 אוניברסיטאות מכל העולם, בו הוצגו לוועדה המדעית של הפורום 72 משתתפים מ-12 מדינות. כ-568 סטודנטים מפקולטות ומחלקות לתקשורת ומדיה ממדינות רבות תרמו להכנתן, וכל העבודות הללו היו נתונות לבוררות. נאדין טאחון / וואם בעברית https://wam.ae/en/details/1395303105438
    1/1
וִידֵאוֹ תמונה