തിങ്കളാഴ്ച 28 നവംബർ 2022 - 8:23:46 am
എമിറേറ്റ്സ്
2022 Nov 28 Mon, 08:09:00 am

നഫീസിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചില സ്വകാര്യമേഖലാ കമ്പനികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന

അബുദാബി, 2022 നവംബർ 26,(WAM)--തൊഴിൽ വിപണിയിൽ എമിറേറ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം (MoHRE) സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നു, കൂടാതെ ചില ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കമ്പനികൾ എമിറാത്തി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, എമിറേറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നഫീസിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനിയുമായും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മന്ത്രാലയം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. അത്തരം ദുരുപയോഗം ശരിയായ രീതിയിൽ MoHRE അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ''തൊഴിൽ വിപണിയിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിവേചനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ, തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച 2021-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമ നമ്പർ 33-ൻ്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനമായി ഈ തെറ്റായതും നിഷേധാത്മകവുമായ ചില രീതികൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.” എമിറാത്തി...