വ്യാഴാഴ്ച 06 ഓഗസ്റ്റ് 2020 - 6:04:22 am
അന്തർദേശീയം
2020 Aug 03 Mon, 03:17:58 pm

ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ യുഎഇ മാതൃകയെന്ന് ഡബ്ല്യുഎൻ‌എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ

അബുദാബി, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3 (WAM) - മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യുഎഇയിലേക്ക് ഉറ്റ് നോക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ യുഎഇ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ഡബ്ല്യുഎൻ‌എയുടെ വേൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ അസോസിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഗ്നെറ്റ റൈസിംഗ്. സ്വന്തമായി സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും വരുന്ന ദശകങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ആണവ [ഊർജ്ജം] മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും യു‌എ‌ഇ പുലർത്തുന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബരാക്ക ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ കൈവരിച്ച വിജയത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ റൈസിംഗ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: "ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിനായി ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ആണവ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരിക്കണം. വീടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ...