ശനിയാഴ്ച 31 ഒക്ടോബർ 2020 - 2:49:03 am
റിപ്പോർട്ടുകൾ
2020 Oct 24 Sat, 10:43:22 am

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുടനീളമുള്ള സുനാമി അഭ്യാസത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

അബുദാബി, 2020 ഒക്ടോബർ 24 (WAM) - 2020 ഒക്ടോബർ 20 ന് "മക്രാൻ ട്രെഞ്ച്" എന്നു പേരുനൽകിയ സുനാമി സാഹചര്യം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ അഭ്യാസത്തിൽ യുഎഇയെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം എൻ‌സി‌എം പ്രതിനിധീകരിച്ചു. നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി, എൻ‌സി‌ഇ‌എം‌എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രസക്തമായ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്നാണിത് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുനാമി തയ്യാറെടുപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതികരണ ശേഷികൾ വിലയിരുത്തുക, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും പ്രതികരണ ശൃംഖലയും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമം നടത്തുക വഴി മേഖലയിലുടനീളം ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു. "2004 ലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമിയും ഇന്ത്യൻ, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളിലെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും...