വെള്ളിയാഴ്ച 01 ജൂലൈ 2022 - 2:28:58 am
റിപ്പോർട്ടുകൾ
2022 Jun 24 Fri, 03:55:13 pm

2022 വേനൽക്കാലത്ത് ടൂറിസം മേഖലയുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആറ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

അബുദാബി, 2022 ജൂൺ 24, (WAM) -- ഈ വർഷം തിരക്കേറിയ വേനൽക്കാലമാണ് യുഎഇ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായി ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ, എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (WAM) രാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വ്യോമയാന മേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത, ടൂറിസം മേഖലയുടെ മത്സരക്ഷമത, ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സ്ഥിരത, രാജ്യം നൽകുന്ന നിരവധി ടൂറിസം ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ടൂറിസം മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. വ്യോമയാന മേഖല 2019-ലെയും മുൻവർഷങ്ങളിലെയും അതേ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി യുഎഇയുടെ വ്യോമയാന മേഖല പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ള തലത്തിൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി. ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ജൂൺ 24 മുതൽ ജൂലൈ 4 വരെ...