ബുധനാഴ്ച 20 ജനുവരി 2021 - 5:20:50 am
റിപ്പോർട്ടുകൾ
2021 Jan 18 Mon, 11:51:05 am

15 രാജ്യങ്ങളിൽ 39 പ്രോജക്ടുകൾ; 2020ലെ വെല്ലുവിളികളോട് TBHF-ന്റെ പ്രതികരണം

ഷാർജ, ജനുവരി 18, 2021 (WAM) -- ലോകമെമ്പാടും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധമായ വർഷമാണ് കടന്നുപോയത്. രാജ്യങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയോട് പോരാടി. ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖ സ്ഫോടനങ്ങൾ, സുഡാനിലെ വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി. ദി ബിഗ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ (ടിബിഎച്ച്എഫ്) എന്ന സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. 39 പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി. ഷാർജ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ സംഘടന മൊത്തം 38,979,601 (US $ 10,598,043) ദിർഹത്തിന്റെ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കി. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 23 പദ്ധതികളുടെ വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടിബിഎച്ച്എഫിന്റെ 2020 വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം 15 രാജ്യങ്ങളിലായി 803,175 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 2019 ൽ 11 രാജ്യങ്ങളിലായി 656,404 ഗുണഭോക്താക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ,...