വ്യാഴാഴ്ച 08 ഡിസംബർ 2022 - 12:48:33 pm
ലോകം
2022 Dec 07 Wed, 10:43:00 pm

വിദഗ്‌ദ്ധ ജോലികളിൽ എമിറാത്തി നിയമനം, പ്രമേയത്തിന് അംഗീകാരം

അബുദാബി, 7 ഡിസംബർ 2022 (WAM)-- എമിറാത്തി ജീവനക്കാരുടെ നിരക്ക് 2 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2022 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യുഎഇ കാബിനറ്റ് പ്രമേയം മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ പ്രമേയമനുസരിച്ച് 50-ലധികം ജീവനക്കാരുള്ള സ്വകാര്യമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ളിൽ സ്വദേശികളെ വിദഗ്ധ ജോലികളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സ്‌ഥാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന എമിറേറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളും യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ജോലി തരങ്ങളും മന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സ്‌ഥാപനങ്ങൾക്ക്‌ എമിറേറ്റൈസേഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലിയിൽ എമിറാത്തികളെ നിയമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്” മന്ത്രാലയം ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു . 2023 ജനുവരിയോടെ, എമിറേറ്റൈസേഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾ പിഴ നേരിടേണ്ടിവരും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ https://wam.ae/en/details/1395303109525 WAM/Malayalam