വ്യാഴാഴ്ച 06 ഓഗസ്റ്റ് 2020 - 5:58:17 am

ആദ്യ നിർണായക ഘട്ടത്തിനുശേഷം, FANR ബരാകാ ആണവ നിലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടവും പരിശോധനയും തുടരും

  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة

അബുദാബി, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 1 (WAM) - ബരാക ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ യൂണിറ്റ് 1 നായി 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകിയതുമുതൽ, ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേഷൻ, FANR അതിന്റെ നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടം തുടർന്നുവരികയാണ്: ഇന്ധന ലോഡിംഗിൽ തുടങ്ങി, ആണവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് ഊർജ്ജം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറിലെ സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിങ് അവസ്ഥയായ ആദ്യത്തെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധന എത്തുന്നതുവരെ അതു തുടർന്നിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇയിലെ സമാധാനപരമായ ആണവോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലായ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, ഈ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകളും ഓപ്പറേറ്ററായ നവാ എനർജി കമ്പനി നിറവേറ്റിയതായി FANR സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആണവ നിലയത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പതിവ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ മേൽനോട്ടം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതിനു ശേഷവും തുടരും.

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകിയതു മുതൽ ആദ്യ നിർണായക ഘട്ടം വരെ, FANR ന്റെ മേൽനോട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പതിവ് പരിശോധനകൾക്ക് റെസിഡന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇന്ധന ലോഡിംഗിനും പരിശോധന പ്രക്രിയകൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആണവോർജ്ജ നിലയത്തിനും അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി ലബോറേറ്ററിനും ചുറ്റുമുള്ള സ്വതന്ത്ര മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം അടിയന്തര തയ്യാറെടുപ്പും പ്രതികരണ സംവിധാനവും FANR നിരന്തരം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്." പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

യുഎഇ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ഘട്ടം എന്ന് FANR ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടം ഇത് ഈ വർഷം അവസാനത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് 1 ന്റെ പൂർണ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. 2009 ൽ സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, FANR നിയന്ത്രണങ്ങളും റെഗുലേറ്ററി ഗൈഡുകളും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഈ നാഴികക്കല്ലു പിന്നിടുന്നതിനായി അവലോകനങ്ങളും കർശന പരിശോധനകളും നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യ നിർണായക ഘട്ടത്തിനുശേഷം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ FANR അതിന്റെ നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടവും പരിശോധനയും തുടരും. ആണവോർജ്ജ നിലയത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പവർ ഗ്രിഡ് സമന്വയവും പൂർണ്ണമായ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്താവന പറയുന്നു.

WAM/ പരിഭാഷ: Ambily Sivan http://www.wam.ae/en/details/1395302859581

WAM/Malayalam