ശനിയാഴ്ച 26 സെപ്റ്റംബർ 2020 - 7:11:14 pm

പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിമാരുടെ ജിസിസി കമ്മിറ്റിയുടെ 22 മത് വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിന് ബെൽഹൈഫ് അൽ നുയിമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു

  • بلحيف النعيمي يترأس الاجتماع الـ 22 لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول التعاون
  • بلحيف النعيمي يترأس الاجتماع الـ 22 لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول التعاون

ദുബായ്, 2020 സെപ്റ്റംബർ 8 (WAM) - യു‌എ‌ഇ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം, MoCCAE പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ, പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ജിസിസി കമ്മിറ്റിയുടെ 22 മത് വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി.

ജിസിസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിമാരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായ യോഗത്തിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ല ബെൽഹൈഫ് അൽ നുയിമി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

"ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പരിസ്ഥിതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ 2020: നിലവിലെ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യകതകൾ" പങ്കെടുത്തവർ ചർച്ച ചെയ്തു. കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ജിസിസി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടും അവർ അവലോകനം ചെയ്തു. ജിസിസി സുപ്രീം കൗൺസിലിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ശുപാർശകൾക്ക് അനുസൃതമായി മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിസ്ഥിതി സഹകരണത്തിനായി സമഗ്രമായ ഒരു തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

സമിതിയുടെ തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി, യുഎൻ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിയുമായുള്ള സഹകരണ കരാറുമായി യോജിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ പുരോഗതി, UNEP, ജിസിസി പരിസ്ഥിതി ഇ-പോർട്ടലിലേക്കുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ, തന്ത്രപരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, പങ്കെടുത്തവർ തന്ത്രപരമായ ഉപസമിതികളുടെ യോഗങ്ങൾ, ജിസിസി ഓസോൺ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ, ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനും അവയുടെ പ്രകൃതി ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള കൺവെൻഷനായുള്ള സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 18-ാമത് യോഗം എന്നിവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. .

ജിസിസി അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിനും സഹകരണത്തിനും പുതിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. അൽ ന്യൂയിമി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ പദ്ധതികളിലും പാരിസ്ഥിതിക, കാലാവസ്ഥാ വശങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് അവ ദീർഘകാല സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഹരിത പദ്ധതികളാക്കി മാറ്റേണ്ടതായും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള പാൻഡെമിക്കുകളും ആഗോള പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാവിയിലെ ഭീഷണികളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

കോവിഡ് -19 ന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ 2020ൽ ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സഹകരണത്തിനുള്ള തന്ത്രം, സമിതിയുടെ തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി, പരിസ്ഥിതി, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള ജിസിസി ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, മറ്റ് പ്രധാന പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയും നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ച പങ്കാളിത്ത യാത്ര ജിസിസി മേഖലയിലെ ഒന്നിലധികം നാഴികക്കല്ലുകൾക്കാണ് കാരണമായതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ സജീവമായ ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ കൗൺസിലിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനും മേഖലയ്ക്കും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ജിസിസി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ വിവേകപൂർണമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമാപന വേളയിൽ മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതിന് യുഎഇയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു, കൂടാതെ കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക്കിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ജിസിസി മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക, ആഗോള സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ 2020 ലെ പരിസ്ഥിതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു കർമപദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാനും അംഗ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളിലും തന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിലും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനും കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

താരിഫ് ഇതര നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക വശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ കസ്റ്റംസ് ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും മറ്റ് പങ്കാളികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സംഘം രൂപീകരിക്കാനും പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.

ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ഓസോൺ പാളിയ്ക്ക് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഏകീകൃത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ നിയന്ത്രണത്തിൽ കരട് ഭേദഗതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മോൺ‌ട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെയും വിയന്ന കൺവെൻഷന്റെയും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ജിസിസി ഓസോൺ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്തുടരുമെന്ന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

WAM / Ambily Sivan http://wam.ae/en/details/1395302868339

WAM/Malayalam