ശനിയാഴ്ച 26 സെപ്റ്റംബർ 2020 - 2:11:29 am

ആഗോള സമാധാനത്തിനായി പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത യുഎഇ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി


ന്യൂയോർക്ക്, 2020 സെപ്റ്റംബർ 10 (WAM) - യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ആഗോള സമാധാനം, സുരക്ഷ, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവയുടെ പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത യുഎഇ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

യുഎന്നും പ്രാദേശിക, ഉപ-പ്രാദേശിക സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന സംവാദത്തില്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡി ലാ ഫ്രാങ്കോഫോണി, OIF ന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച്, ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന യുഎൻ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതിന്, യുഎഇ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ സംഘടനയെ പ്രശംസിച്ചു.

"പ്രാദേശിക സംഘടനകൾക്ക് അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സമാധാന, സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യവും മികച്ച ഗ്രാഹ്യവുമുണ്ട്," യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി. "അവരുടെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാമീപ്യവും ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്നതിൽ ക്രിയാത്മക പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് പ്രാദേശിക സംഘടനകൾക്ക് നൽകുന്നു."

യുഎൻ ചാർട്ടറിന് അനുസൃതമായി പ്രതിരോധ നയതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സംഘടനകളുമായുള്ള സഹകരണം സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് യുഎഇ ആവർത്തിച്ചു. നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വേഗത്തിലുള്ള നടപടികള്‍, സമാധാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണെന്ന് യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

സമാധാന പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎനും പ്രാദേശിക സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള കൂടിയാലോചനയും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ യുഎഇ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സമാധാന സേനാംഗങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബഹുഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യുഎൻ സമാധാന പ്രവർത്തന വകുപ്പ്, പ്രവർത്തന സഹായ വകുപ്പ്, OIF എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സമീപകാല സഹകരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യുഎൻ-വനിതകളുമായി സഹകരിച്ച് വനിതാ, സമാധാന, സുരക്ഷാ പരിശീലന പദ്ധതിയിലെ യുഎഇയുടെ കേഡറ്റുകൾക്ക് നിരവധി ഭാഷകളിൽ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ, സമാധാനവും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യുഎഇ പ്രസ്താവിച്ചു, തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ യുവാക്കളെ അർത്ഥപൂർവ്വമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ സമാധാനപരവും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുക മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ചക്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഒരു പരിഹാരവും നൽകുന്നു. അതിനായി, സംഘർഷം തടയുന്നതിലും സമാധാന നിർമ്മാണത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യുവജന ശൃംഖലകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ യു‌എഇ OIF നെ അഭിനന്ദിച്ചു.

2010 ൽ സംഘടനയിൽ ഒരു നിരീക്ഷക അംഗമായി ചേർന്നതിന് ശേഷം 2018 ൽ യു‌എഇ OIF ന്റെ അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി.

WAM / പരിഭാഷ: Priya Shankar http://wam.ae/en/details/1395302868782

WAM/Malayalam