ചൊവ്വാഴ്ച 19 ജനുവരി 2021 - 12:55:47 am

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് യുഎഇ


ന്യൂയോർക്ക്, 2020 സെപ്റ്റംബർ 13 (WAM) - ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ തുടരുന്ന പ്രതിബദ്ധത യുഎഇ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിലൂടെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സംഘർഷസാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും ദുർബലരായവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പൂർത്തീകരണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത യു‌എ‌ഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളും സായുധ കലാപങ്ങളും എന്നതു സംബന്ധിച്ച യു‌എന്നിന്റെ തുറന്ന സംവാദത്തിനായി യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ: സ്കൂളുകൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമായി കണക്കാക്കി, കുട്ടികളിൽ സായുധ സംഘട്ടനത്തിന്റെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത യുഎഇ പുതുക്കി.

"കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളും അധ്യാപകരും വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്," യുഎഇ പറഞ്ഞു. "അന്തർ‌ദ്ദേശീയ മാനവിക നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സിവിലിയൻ‌ വസ്‌തുക്കൾ‌ മാത്രമല്ല സ്കൂളുകൾ‌. സംഘർഷത്താൽ‌ ഛിന്നഭിന്നമായ സമൂഹങ്ങൾക്കും അവ നിർ‌ണ്ണായകമാണ്. കൂടാതെ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ‌ നേടാനുമുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കുട്ടികൾ‌ക്ക് ഭാവിയിലേക്ക്‌ നോക്കാനും‌ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണിവ."

മുഴുവൻ സമുദായങ്ങളെയും ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ഉത്തോലകം എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് യുഎഇയുടെ ദീർഘകാല മുൻ‌ഗണനയാണെന്ന് യുഎഇ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, 2011 മുതൽ യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾക്കായി 1.55 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുനർനിർമിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ 2017 മുതൽ 59 രാജ്യങ്ങളിലെ 20 ദശലക്ഷം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുനിസെഫും മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി. 2019 ൽ മാത്രം മൊസൂളിലെയും ബാഗ്ദാദിലെയും 16 സ്കൂളുകളുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ഉൾപ്പടെയാണ് ഇത്.

2019 ൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്കൂളുകൾക്കെതിരായ ഉയർന്ന പരിശോധനാ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുഎഇ കടുത്ത ആശങ്കയും ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഭയം വളർത്തുന്നതിനും തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വം തുടങ്ങിയ വിമർശനാത്മക ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനും, പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദ-ഭരണകൂടേതര സായുധ സംഘങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളെയും അധ്യാപകരെയും ആക്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയവർക്ക് എതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് യുഎഇ പറഞ്ഞു.

യെമനിൽ നിയമസാധുതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, യുഎഇ പ്രസക്തമായ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതും കുട്ടികളുടെയും സായുധ കലാപത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രസക്തമായ യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് യുഎഇ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

WAM / Translation: Ambily Sivan http://www.wam.ae/en/details/1395302869354

WAM/Malayalam