ചൊവ്വാഴ്ച 24 നവംബർ 2020 - 9:57:21 am

ജിസിസി മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നീതിന്യായ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിന് യുഎഇ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു


അബുദാബി, 2020 ഒക്ടോബർ 11 (WAM) - വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ജിസിസിയിലെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിൽ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നീതിന്യായമന്ത്രാലയം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിൽ ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റമാറികളെ കൈമാറൽ കരാർ പോലുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ജിസിസി കമ്മിറ്റിയിലെ ഡയറക്ടർ, നിയമ, ജുഡീഷ്യൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മേധാവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച, നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ തത്വങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുപുറമെ, വിധിന്യായങ്ങൾ, കത്തുകൾ, ജുഡീഷ്യൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിന്റെ വികസനം തുടങ്ങിവയും അജണ്ടയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും 2020 ൽ ജിസിസി കമ്മിറ്റിയിലെ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹാമാരിയെ ലോകം ഇപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നതെന്ന് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആക്ടിംഗ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഉപദേശകൻ ഡി. സയീദ് അലി ബഹ്‌ബൂ അൽ നഖ്ബി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും, പ്രത്യേകിച്ചും നിയമ, നീതി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ, പരിപാടികൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അത് നിർബന്ധിതരായി. ആളുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും നീതി പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി. അതിനെ സാഹചര്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജസ്റ്റിസ് സർവീസസ് അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒബയ്ദ് അൽ ധഹേരി, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുറാദ് അൽ ബലുഷി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

WAM/ Translation: Ambily Kalayil http://wam.ae/en/details/1395302876380

WAM/Malayalam