ചൊവ്വാഴ്ച 24 നവംബർ 2020 - 11:10:48 am

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുടനീളമുള്ള സുനാമി അഭ്യാസത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു


അബുദാബി, 2020 ഒക്ടോബർ 24 (WAM) - 2020 ഒക്ടോബർ 20 ന് "മക്രാൻ ട്രെഞ്ച്" എന്നു പേരുനൽകിയ സുനാമി സാഹചര്യം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ അഭ്യാസത്തിൽ യുഎഇയെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം എൻ‌സി‌എം പ്രതിനിധീകരിച്ചു. നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി, എൻ‌സി‌ഇ‌എം‌എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രസക്തമായ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്നാണിത് നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുനാമി തയ്യാറെടുപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതികരണ ശേഷികൾ വിലയിരുത്തുക, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും പ്രതികരണ ശൃംഖലയും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമം നടത്തുക വഴി മേഖലയിലുടനീളം ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു.

"2004 ലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമിയും ഇന്ത്യൻ, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളിലെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്," ഡോ. അബ്ദുല്ല അൽ മാൻഡൂസ് പറഞ്ഞു. "ഈ സുപ്രധാന വ്യായാമം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്, ലഘൂകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നിലവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഓരോ രാജ്യത്തെയും പ്രവർത്തന ശക്തിയും വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും."

അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്, ലഘൂകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ ഈ അഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, കാരണം സുനാമിയുടെ സമയബന്ധിതവും ഫലപ്രദവുമായ അറിയിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുക, സുരക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അപകടസാധ്യതയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ബോധവത്കരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, എന്താണ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. അവിടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ്, ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും പരിശീലനം തുടരുകയും ചെയ്യും."

അഭ്യാസത്തിനിടെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര സുനാമി സേവന ദാതാക്കളായ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടി‌എസ്‌പികൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ എല്ലാ ദേശീയ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളായ എൻ‌ടിഡബ്ല്യുസിക്ക് സുനാമി ഭീഷണി വിവരങ്ങൾ നൽകി. ഓരോ എൻ‌ടി‌ഡബ്ല്യു‌സിയും വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ടെസ്റ്റ് ദേശീയ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി. ഇത് അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദുരന്ത പ്രതികരണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച്, എൻ‌സി‌എം രാജ്യത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും സമൂഹങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സുനാമി സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ, നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വിവരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് ബോധവത്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സുനാമി അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര സുനാമി ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഇത് എൻ‌സി‌ഇ‌എം‌എയുമായി പങ്കിടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്ത് സുനാമി അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിന് സഹകരിക്കാൻ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു.

അഭ്യാസത്തെത്തുടർന്ന്, പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏജൻസികളും അവലോകനവും വിലയിരുത്തലും നടത്തും.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്, ലഘൂകരണ സംവിധാനം, ഐസിജി / ഐഒടിഡബ്ല്യുഎംഎസ് എന്നിവയുടെ ഇന്റർ‌ഗവൺ‌മെൻറൽ കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വർക്ക് പ്ലാനിലാണ് ഈ അഭ്യാസം. യുനെസ്കോയുടെ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് കമ്മീഷന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഐസിജി / ഐഒടിഡബ്ല്യുഎംഎസ്.

WAM/Ambily http://www.wam.ae/en/details/1395302879998

WAM/Malayalam