ഞായറാഴ്ച 17 ജനുവരി 2021 - 8:15:07 am

നൈജർ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു


അബുദാബി, ജനുവരി 3, 2021 (WAM) - മാലി അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള നൈജറിൽ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത് നിരപരാധികളുടെ മരണത്തിനും പരിക്കിനും കാരണമായിരുന്നു.

ഈ ക്രിമിനൽ നടപടികളെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചതായും എല്ലാ മത-മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും തത്വങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരതയെയും സ്ഥിരമായി നിരാകരിക്കുന്നതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മന്ത്രാലയം ആത്മാർത്ഥ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപ്തി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

WAM/Ambily http://www.wam.ae/en/details/1395302899297

WAM/Malayalam