വെള്ളിയാഴ്ച 24 സെപ്റ്റംബർ 2021 - 8:00:51 pm

അഡ്‌നോക് ഡ്രില്ലിംഗ് ഐപിഒയിലെ ഷെയറിന്‍റെ ഓഫർ വില ADNOC പ്രഖ്യാപിച്ചു


അബുദാബി, 2021 സെപ്റ്റംബർ 13, (WAM) -- ADNOC ഡ്രില്ലിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിൽ ഒരു ഓഹരിക്ക് AED2.30 ഓഫർ വില നിശ്ചയിച്ചതായി അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി (ADNOC) പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇതിന്‍റെ മൊത്തം ഓഹരി മൂല്യം 10 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ആണ്.

ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലയളവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് സൂചനകൾ കണ്ട നിക്ഷേപക ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന്, ADNOC ഡ്രില്ലിംഗിന്‍റെ വിൽപന ഷെയർഹോൾഡർ എന്ന നിലയിൽ ADNOC ആണ് ഓഫർ വില നിശ്ചയിച്ചത്.

ADNOC, ADNOC ഡ്രില്ലിംഗ് എന്നിവ ഓരോ ഓഹരിയുടേയും ഓഫർ വില നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെ ആകർഷകമായ മൂല്യനിർണ്ണയം നൽകുന്നു. അത് ADNOC ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വളർച്ചാ പാതയിൽ ADNOC-ന്‍റെ ദീർഘകാല ആത്മവിശ്വാസം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനം ADNOC-ന്റെ പിന്തുണയുള്ള ആഫ്റ്റർമാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് പോസ്റ്റ്-ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ മുൻഗണനയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

യുഎഇ, അബുദാബി ഓഹരി മൂലധന വിപണികളുടെ വളർച്ച, കരുത്ത്, വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നിവയെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ADNOC-ന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഓഹരിക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആവർത്തിക്കുന്നു.

അഡ്‌നോക് ഡ്രില്ലിംഗ് ഐപിഒയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലയളവ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, യുഎഇ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കായി സെപ്റ്റംബർ 23 വരെയും യോഗ്യതയുള്ള ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 26 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ADNOC ഡ്രില്ലിംഗ് ADX--ൽ 2021 ഒക്ടോബർ 3-നോ അതിനുശേഷമോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302969349 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam