വെള്ളിയാഴ്ച 24 സെപ്റ്റംബർ 2021 - 8:07:10 pm

ദുബായ് കോടതിയുമായുള്ള സിസ്റ്റം സംയോജനം പൂർത്തിയാക്കി അൽ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ


അബുദാബി, 2021 സെപ്റ്റംബർ 14, (WAM) -- ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സിസ്റ്റം സംയോജനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ദുബായ് കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള കോടതി ഉത്തരവുള്ള പേയ്മെന്റ് ബാധ്യതകൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതായി അൽ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ (AECB) ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഡാറ്റാ ദാതാക്കളുമായി സഹകരിച്ച്, ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച 2020-ലെ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ് നിയമം 8 ന്റെ നടപ്പാക്കൽ പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ നീക്കം.

കോടതി കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ കോടതികളിൽ ഒന്നാണ് ദുബായ് കോടതി. ഇന്നുവരെ, പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതകൾ ചുമത്തുന്ന കേസുകളിൽ കോടതിക്ക് 53,962 -ലധികം സജീവ വിധികളുണ്ട്, ഇതിൽ 37,495 വ്യക്തികളും 62,455 കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. യുഎഇയിലെ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും സാമ്പത്തികേതര മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ് ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പങ്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് 2021-ലെ Q1-ൽ കോടതി ഡാറ്റ ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ AECB ആരംഭിച്ചു. യുഎഇയുടെ ക്രെഡിറ്റ് വിപണിയിലെ സ്ഥിരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള എഇസിബിയുടെ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതാണ് ഇത്.

എഇസിബി സിഇഒ മർവാൻ അഹ്മദ് ലുത്ഫി പറഞ്ഞു, "ദുബായ് കോടതികളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം യുഎഇ കോടതികളിലെ പേയ്മെന്റ് ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് എഇസിബി ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സമഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗ്ബോർഡായി പ്രവർത്തിക്കും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ, നിലവിലുള്ള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ബാങ്കുകൾ, ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ, സേവന ദാതാക്കൾ, മറ്റ് വരിക്കാർ, ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് വിലയിരുത്തലുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ കഴിയും.

ദുബായ് കോടതി ജനറൽ മാനേജർ തരേഷ് അൽ മൻസൂരി പറഞ്ഞു, ദുബായ് കോടതികൾ (ദുബായ് പൾസ്) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ, ദുബായ് ഡിജിറ്റൽ, അൽ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ, ക്രെഡിറ്റ് ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിന്റെയും സംയോജനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി. "സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റ പ്രക്രിയയും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലും വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് നയത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഇത്. രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അതേ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും വിവര കൈമാറ്റ സംസ്കാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റും പ്രാദേശിക സേവനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷം, സമന്വയം, സംയോജനം എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള മികച്ച സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി യുഎഇ മാറുന്നു. ഗുണനിലവാരം, വേഗത, പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കൽ, മത്സര സൂചകം ഉയർത്തൽ എന്നിവയിൽ ഫെഡറൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യമാണ്.

"ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് പുറമെ, അന്വേഷണ ഉപകരണങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇത് സംഭാവന ചെയ്തു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിൽ 11 ദശലക്ഷത്തിലധികം വ്യക്തികളും ഒരു ദശലക്ഷം കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിന് അൽ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ക്രമേണ യുഎഇ കോടതികളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302969829 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam