ചൊവ്വാഴ്ച 28 സെപ്റ്റംബർ 2021 - 5:49:36 pm

യുഎഇയുടെ എണ്ണ ഇതര വ്യാപാരം 2020-ൽ AED1.403 ട്രില്യൺ ആയി ഉയർന്നു


അബുദാബി, 2021 സെപ്റ്റംബർ 14, (WAM) -- പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാര കൈമാറ്റങ്ങളുടെ ശക്തമായ ബിസിനസ്സ് വേഗത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യുഎഇയുടെ എണ്ണ ഇതര വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ മൂല്യം 2020-ൽ AED1.403 ട്രില്യൺ ആയി ഉയർന്നു.

ഫെഡറൽ സെന്റർ ഫോർ കോമ്പറ്റീറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (എഫ്സിഎസ്എ) പുറത്തുവിട്ട ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, യുഎഇ ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശികമായും വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു അഭിമാനകരമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു, എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതി 2020-ൽ 10.1 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2019-നെ അപേക്ഷിച്ച് AED254.6 ബില്യൺ ആയി ഉയർന്നു.

പ്രസ്തുത വർഷത്തിലെ മൊത്തം വ്യാപാര അളവിൽ ഇറക്കുമതി AED785.1 ബില്യണിലെത്തി, മൊത്തം ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിന്റെ 56 ശതമാനം ആണിത്. റീ-എക്സ്പോർട്ട് 26 ശതമാനം അഥവാ AED363.4 ബില്യൺ രേഖപ്പെടുത്തി.

യുഎഇയുടെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ ചൈന അതിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര മൂല്യം AED174 ബില്യണിലെത്തി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സൗദി അറേബ്യ AED104 ബില്യൺ, മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ AED102.5 ബില്യണും രേഖപ്പെടുത്തി. AED80.2 ബില്ല്യണുമായി അമേരിക്ക നാലാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയും തുടർന്ന് ഇറാഖ് AED53 ബില്ല്യൺ ദിർഹവുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 2019 ൽ 44.1 ശതമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യുഎഇയുടെ എണ്ണ ഇതര വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ 36.6 ശതമാനവും അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടേതാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം വിപണികളിലേക്ക് വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ അഭിമാനിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട മത്സരനിലവാരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

യുഎഇയുടെ കയറ്റുമതി വിപണികളിൽ AED29.2 ബില്യണുമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്നാമതെത്തി, യുഎഇയുടെ എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതിയുടെ 11.5 ശതമാനം ആണിത്. സൗദി അറേബ്യ, AED25.6 ബില്യൺ, ഇന്ത്യ AED19.7 ബില്യൺ, തുർക്കി AED18.4 ബില്യൺ, ഇറ്റലി AED18.2 ബില്യൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ.

യുഎഇയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതി പങ്കാളി ചൈനയാണ്, എണ്ണയിതര ചരക്കുകളുടെ മൊത്തം മൂല്യം AED144.4, യുഎസ്, AED60.5 ബില്യൺ, ഇന്ത്യ AED60.5 ബില്യൺ, ജപ്പാൻ AED34.7 ബില്യൺ, ജർമ്മനി AED26 എന്നിവയാണ് തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ.

റീ-എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സൗദി അറേബ്യ മൊത്തം 54.6 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മൂല്യവുമായി ഒന്നാമതും, ഇറാഖ് AED40.6 ബില്യൺ, ഒമാൻ AED2.3.3 ബില്യൺ, ഇന്ത്യ AED22.3 ബില്യൺ, ചൈന AED19.6 ബില്യണുമായി യഥാക്രമം തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302970144 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam