ഞായറാഴ്ച 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 - 5:22:22 pm

ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഫാമിലി കെയർ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു


അബുദാബി , 2021 സെപ്റ്റംബർ 15, (WAM) --അബുദാബി ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയിൽ, പ്രസിഡന്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഫാമിലി കെയർ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം പുറത്തിറക്കി.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഏകീകൃത ഡാറ്റാബേസിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ഒരൊറ്റ ചാനലിലൂടെ എല്ലാ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ, സുസ്ഥിരമായ കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കുടുംബ കേസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡ മാതൃക ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കുടുംബ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും കുടുംബ പരിപാലന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനും ഇത് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

അതോറിറ്റി സമൂഹത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യമുള്ളവരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നല്ല മൂല്യങ്ങളും ദേശീയ സ്വത്വബോധവും വളർത്തുകയും ചെയ്യും.

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395302970286 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam