ശനിയാഴ്ച 25 ജൂൺ 2022 - 1:48:42 am

മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖയെ ദേശീയ രേഖയായി അംഗീകരിച്ച് ഈസ്റ്റ് തിമോർ


ദിലി, 2022 മെയ് 21, (WAM) -- ഈസ്റ്റ് തിമോറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് José Ramos-Horta, മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ദേശീയ രേഖയായി അംഗീകരിക്കാനും സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ അത് സംയോജിപ്പിക്കാനും തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഈസ്റ്റ് തിമോറിന്റെ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, Ramos-Horta താൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള സന്തോഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടി, പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ താൻ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

സംഘർഷം, യുദ്ധം, അക്രമം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് യുഎഇയും കിഴക്കൻ തിമോറും ഒരേ മാനുഷിക സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

സഹവർത്തിത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ കിഴക്കൻ തിമോറിന്റെ മഹത്വം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ Mohamed Abdelsalam പറഞ്ഞു, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് മാതൃകയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2022-ലെ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിനുള്ള സായിദ് അവാർഡിന്റെ ജഡ്ജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ പ്രസിഡന്റ് Ramos-Horta, മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിന്തുടരാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, Abdelsalam കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303049615 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam