വെള്ളിയാഴ്ച 30 സെപ്റ്റംബർ 2022 - 5:09:13 pm

2021 മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് പകുതി വരെ യുഎഇയുടെ വിദേശ സഹായം 13 ബില്യൺ ദിർഹം: MoFAIC


അബുദാബി, 2022 ആഗസ്റ്റ് 18, (WAM)--ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വികസനവും മാനുഷികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിട്ട് യു.എ.ഇ സുസ്ഥിരമായ മാനുഷിക സംഭാവനകൾ നൽകുന്നത് തുടരുകയാണ്.

വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം (MoFAIC) പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2021 തുടക്കം മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് പകുതി വരെ യുഎഇ നൽകിയ വിദേശ സഹായത്തിൻ്റെ ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം 13 ബില്യൺ ദിർഹമാണ്.

1.160 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന് മുകളിലുള്ള എമിറാത്തി വിദേശ സഹായത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും യെമൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പട്ടികയിൽ നിരവധി അറബ്, ഏഷ്യൻ, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, എമിറാത്തി പദ്ധതികളുടെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനുഷിക പരിപാടികളുടെയും സമഗ്രമായ സ്വഭാവം അടിവരയിടുന്നു.

യു.എ.ഇ നൽകുന്ന സഹായത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ മേഖലകളും പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രയോജനം നേടിയതായും ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു, പൊതു പരിപാടികൾ 4.547 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ വിഹിതം വഹിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ആരോഗ്യ മേഖല 2.565 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 1.989 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന് മുകളിൽ വിവിധ ചരക്കുകൾ നൽകുന്നതിൽ, 1.314 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന് മുകളിൽ സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ, ഏകദേശം 547 ദശലക്ഷം ദിർഹം വിദ്യാഭ്യാസം.

ഗതാഗത, സംഭരണ ​​മേഖലകൾക്ക് 414 ദശലക്ഷത്തിലധികം ദിർഹത്തിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചു, സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് 273 മില്യൺ ദിർഹം ലഭിച്ചു, ജല, പൊതുജനാരോഗ്യ സേവന മേഖലകൾക്ക് 268 മില്യൺ ദിർഹം ലഭിച്ചു, സർക്കാരിനും സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംരംഭങ്ങൾക്കും ഏകദേശം 224 മില്യൺ ദിർഹം ലഭിച്ചു. ഊർജ മേഖലയ്ക്ക് 212 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ചു, കാർഷിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് 184 ദശലക്ഷത്തിലധികം ദിർഹം ലഭിച്ചു.

സാമ്പ്രദായിക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പകരം വീടുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, റോഡുകൾ, പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ, കിണർ കുഴിക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇ സുസ്ഥിര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാതൃകയായി.

രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവേചനം കാണിക്കാത്ത വ്യക്തമായ രീതിശാസ്ത്രമാണ് രാജ്യം നടപ്പാക്കിയത്.

WAM/ശ്രീജിത്ത് കളരിക്കൽ http://wam.ae/en/details/1395303075757 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam