ബുധനാഴ്ച 05 ഒക്ടോബർ 2022 - 5:16:40 am

ഗൾഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി


അബുദാബി, 2022 സെപ്തംബർ 21, (WAM) -- യുഎസ് ഫെഡിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധനയെ പിന്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് പലിശ നിരക്ക് ബുധനാഴ്ച 3.00%-3.25% എന്ന നിരക്കിൽ മുക്കാൽ ശതമാനം ഉയർത്തി, 1994-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വർധനവാണിത്.

2022 സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് (ഒഡിഎഫ്) ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 75 ബേസിസ് പോയിൻറ് - 2.4% ൽ നിന്ന് 3.15% ആയി ഉയർത്താൻ യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

ഫെഡിന്‍റെ ദ്വിദിന നയ യോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച നിരക്ക് വർദ്ധനവ് ഈ വർഷത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ മുക്കാൽ പോയിന്റ് വർധനവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന്റെ ഏതാനും ചില സൂചനകളോടെ, ഡിമാൻഡ് ശമിപ്പിക്കാനും വില ഉയരുന്നത് തടയാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഫെഡ് വേഗത്തിലാക്കി.

WAM/ Afsal Sulaiman https://wam.ae/en/details/1395303085557 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam