വെള്ളിയാഴ്ച 09 ഡിസംബർ 2022 - 6:10:41 am

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫെഡറൽ നിയമത്തിന് അനുമതി നൽകി

  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية

അബുദാബി, 2022 നവംബർ 21, (WAM) -- വിതരണം ചെയ്ത പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ അനുമതി ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ വിനിയോഗം, ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൈവരിക്കുന്നതിനും യുഎഇയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നിവയാണ് പുതിയ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രാജ്യത്തെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറച്ചും, വൈദ്യുതി ഡിമാൻഡ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും, യുഎഇ നെറ്റ് സീറോയുടെ 2050 സ്ട്രാറ്റജിക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, യുഎഇ എനർജി സ്ട്രാറ്റജി 2050 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ പാത സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെ പുതിയ നിയമം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി സുഹൈൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു.

ആഗോള ഊർജ പരിവർത്തനത്തിനൊപ്പം യുഎഇയുടെ പ്രധാന പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നെറ്റ്-സീറോ ടാർഗെറ്റുകൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഫെഡറൽ, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനാണ് നിയമം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അൽ മസ്‌റൂയി വിശദീകരിച്ചു.

WAM/ Afsal Sulaiman
http://wam.ae/en/details/1395303104328
WAM/Malayalam

അഫ്‌സൽ സുലൈമാൻ