ഞായറാഴ്ച 26 മാർച്ച് 2023 - 9:45:34 pm

ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഫെഡറൽ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു രാഷ്ട്രപതി


അബുദാബി, 17 ജനുവരി 2023 (WAM) -- യു എ ഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഫെഡറൽ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് രാഷ്ട്രപതി കോടതിയിലെ മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അതിന്റെ ചുമതലകളും ഉത്തരവുകളും നിറവേറ്റുന്നതിൽ സാമ്പത്തികമായും ഭരണപരമായും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുമെന്നും നിയമം പറയുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും പ്രാദേശികമായും അന്തർദ്ദേശീയമായും അതിന്റെ മാധ്യമ മേഖലയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുഎഇയുടെ മാധ്യമ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ് പുതിയ സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ മാധ്യമ വ്യവസായത്തെ നയിക്കാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തലമുറയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മാധ്യമ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ദേശീയ മാധ്യമ നയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പുതിയ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കും; എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക; പ്രാദേശികമായും അന്തർദേശീയമായും രാജ്യത്തിന്റെ മാധ്യമ കാഴ്ചപ്പാടും സന്ദേശവും വിന്യസിക്കാൻ പ്രസക്തമായ മാധ്യമ പങ്കാളികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ തലത്തിൽ യുഎഇ മാധ്യമ മേഖല വികസനമാണ് സ്‌ഥാപനം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള യുഎഇയുടെ മാധ്യമ വിവരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്; യുഎഇയുടെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക; പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

https://wam.ae/en/details/1395303119746

WAM/Malayalam

Amrutha